Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich Olimpijczyków
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„MARTWA NATURA Z JABŁKIEM”
 
TECHNIKA: płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage)
FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek, collage - minimum A3, grafika – dowolny format
 
Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK AUTORA
 
Termin oddawania prac: do 4 marca 2019
- klasy I-III do wychowawców
- klasy IV-VIII oraz III Gim do p. Kornelii Dąbrowskiej
 
 
Prosimy również o dołączenie do każdej pracy poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na udział w konkursie MARTWA NATURA Z JABŁKIEM organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i publikację wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
 
………………………………………………………………………..…….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved